Selecteer een pagina
The Golden Circel

The Golden Circel

De wervingspiramide Waarom zijn sommige organisaties wel succesvol en anderen niet? In zijn model ‘The Golden Circle’ (ook wel ‘Start with why’) gaat Simon Sinek uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet, hoe je...
Ambitie bepalen

Ambitie bepalen

Ambitie bepalen Wat wilt u in de toekomst bereiken? Dit is een essentiële vraag voor elke organisatie. Zonder een helder antwoord dobbert de club doelloos rond en verspilt u zowel geld als energie. Een duidelijke ambitie geeft richting aan de inspanningen in de...
Geefkringen

Geefkringen

Geefkringen Bij het werven van (financiële) middelen geldt de gouden regel, begin altijd bij de mensen die dicht bij jouw organisatie of ambities staan. Maar je kunt natuurlijk ook gevers werven die verder van jou af staan. Als je kijkt naar de afstand van de gevers...
Wervingspiramide

Wervingspiramide

De wervingspiramide Je hebt een eerste keuze gemaakt in financieringsbronnen. Samen met je projectdoel geeft dat een goed beeld op wie u zich gaat richten. De wervingspiramide deelt de financieringsbronnen op in verschillende geversgroepen en geeft de waarde die zij...