Selecteer een pagina

Je weet bij welke geversgroepen je geld, mensen en middelen wilt gaat werven en hoe je dat gaat aanpakken. Om je wervingsvraag tot realiteit te brengen zullen we nu de organisatie rondom werving verder bekijken.

De wervingsstrategie beschrijft de grondgedachte van hoe je organisatie gevers vindt, bindt en behoudt. Hierbij richten we ons steeds meer op het organiseren van wervingsactiviteiten. Wegen de inzet en kosten uiteindelijk op tegen de inkomsten?

Het model is gebaseerd op het Business Model Canvas ®.

wervingspropositie

Wervingspropositie: Wat is de kern van je wervingsboodschap?

Inmiddels hebben we veel informatie verzameld over gevers, tegenprestaties en geefmotieven. Hierbij hebben we vooral gekeken naar individuele geversgroepen. Om ervoor te zorgen dat jouw wervingspropositie herkenbaar is voor zowel de donateur als de hoofdsponsor stel je een algemene wervingspropositie op.

Formuleer de algemene wervingsboodschap.

Geversgroep

Geversgroepen: Hoe trek je gevers over de streep?

Het is uiteindelijk de gever die bepaalt of en welke bijdrage hij gaat doen. Pas wanneer je zeker weet dat de potentiële gever zich bewust is van de ambities van de organisatie, is het zinvol om met de gever te praten over een mogelijke gift. Het proces van het bereiken van gevers, het activeren van de gever en het behouden van gevers noemen we de geef-funnel.

Beschrijf de activiteiten om geversgroepen door de geef-funnel te leiden.

communicatie

Communicatie: Op welke manier benader je gevers?

Je kunt simpelweg een bedrijf binnenlopen met je waardepropositie onder je arm. Maar daarnaast zijn er vele manieren om gevers te bereiken. Je zult verschillende kanalen gebruiken om awareness rondom je wervingsboodschap te creëren, gevers te binden aan je wervingsboodschap en uiteindelijk te activeren. Elke stap vraagt zijn eigen kanalen.

Beschrijf via welke kanalen je gevers gaat bereiken.

relaties

Relatie: Hoe ga je de relatie onderhouden met je gevers?

Elke geversgroep heeft zijn eigen verwachtingen over jullie relatie. Met een grote gever onderhoudt je een andere relatie als met een donateur. Toch zijn er overeenkomsten. Ze houden van een persoonlijke noot en is een bedankje altijd op zijn plaats.

Beschrijf op welke wijze je de relatie met je gevers voor lange termijn onderhoudt.

activiteiten

Activiteiten: Welke activiteiten ga je daarvoor organiseren?

Deze activiteiten zijn nodig om je wervingspropositie te creëren en te bieden, gevers te bereiken, relaties te onderhouden en inkomsten te verdienen.

Beschrijf de belangrijkste activiteiten die vereist zijn voor je wervingsproposities, relaties, communicatie en inkomstenstromen.

mensen_en_middelen

Mensen en middelen: Wat heb je nodig aan mensen en middelen?

Om die activiteiten te realiseren heb je mensen en middelen nodig. We maken onderscheid in de drie categorieën: Fysiek, kennis en mensen.

  • Fysiek omvat alle tastbare dingen: Posters, boekjes, website, computers, geversdatabank.
  • Kennis is alles wat niet tastbaar is maar wel nodig is: Lokale media, sterk merk, je wervingsplan.
  • Mensen omvat alle tijd die nodig is, al dan niet vrijwillig. Hierbij kan het zijn dat er specifieke kennis gevraagd is: Communicatieprofessionals, mensen met een groot netwerk, politiek, handjes om langs de deuren te gaan.

Beschrijf wat je nodig hebt aan fysieke middelen, kennis en mensen.

partners

Partners: Welke partners heb je nodig om dit te realiseren?

Om alle activiteiten te organiseren kan het zijn dat je onderdelen uitbesteed aan partners. Dit kunnen ook weer gevers zijn. Bijvoorbeeld een webbouwer die gratis je website aanpast om jouw activiteiten online te zetten. Of een vormgeefster die je gratis helpt een huisstijl te ontwikkelen.

Daarnaast kun je mogelijk ook bestaande gevers gebruiken om jouw wervingsactiviteiten te verspreiden. Hun netwerk en bereik kunnen je helpen een grote groep mensen te bereiken.

Deze strategie kan er mogelijk voorzorgen dat je aanpassingen moet maken in de beschrijving van je activiteiten. De inzet op partners kan ook vragen om nieuwe wervingsproposities die zich specifiek op deze groep richten.

Geef aan welke activiteiten mogelijk door partners gedaan kunnen worden.

kosten

Kosten: Wat zijn de verwachte totale kosten?

Het organiseren van je wervingsstrategie neemt altijd kosten met zich mee. Deze kosten zijn in harde euro’s en in (vrijwillige) tijd. Uiteindelijk zul je de balans opmaken. Wegen de totale kosten en tijdsinvestering op tegen de opbrengsten die je verwacht.

Weeg de kosten en baten tegen elkaar op.

kosten

Inkomsten: Wat zijn de verwachte totale inkomsten?

Binnen stap 2 hebben we een eerste overzicht gemaakt van de mogelijke inkomsten. Klopt dit overzicht nog met de laatste inzichten? Wegen de inkomsten op tegen de kosten? Een ruwe indicatie is dat je wervingsplan niet meer dan 25% van verwachte inkomsten mag kosten.

Weeg de kosten en baten tegen elkaar op.

inkomsten

Werk je wervingsstrategie uit.

Het resultaat van deze oefeningen is je wervingsplan. Een kort en overzichtelijk document die laat zien hoe jouw wervingsstrategie in zijn werk gaat. Voordat je alles gaat uitwerken tot in detail uit gaat werken is het verstandig er meerdere mensen naar te laten kijken. Bestuurders, vrijwilligers en bestaande gevers kunnen je inzicht geven in de haalbaarheid en toets je draagvlak voor je plan.

Deel je wervingsstrategie.