Selecteer een pagina

Na het doorlopen van deze stap heb je een beter beeld van je wervingsvraag. Het resultaat is je wervingsvraag op 1 A4. Beknopt en to the point. De wervingsvraag legt de basis voor alle vervolgstappen en kan tijdens het proces worden bijgesteld. Uiteindelijk vormt de wervingsvraag het eerste hoofdstuk van je wervingsplan.

organisatie

Organisatie: Voor welke organisatie ga je werven?

Jij wilt met jouw organisatie de wereld een klein stukje mooier maken. En dat is een goede reden voor gevers om aan jouw organisatie een bijdrage te leveren. Hierin is de missie en visie van jouw organisatie een goede basis. Voeg hier een persoonlijke noot aan toe. Werven is niet moeilijk, als je het maar met je hart doet. Ben je zelf enthousiast over de ambitie en het werk van jouw organisatie? Straal dat uit en de gevers zullen zich aangesproken voelen.

Geef kort aan voor welke organisatie je gaat werven.

projectdoel

Projectdoel: Voor welk doel wil je gaan werven?

Jouw organisatie heeft een bepaald doel waarvoor jij gaat werven. Gevers willen graag weten waar hun geld aan besteed wordt. Je projectdoel gaat over de toekomst en kijkt naar mogelijkheden en kansen. Dit kun je onderbouwen met resultaten uit het verleden.

Geef aan voor welk doel je gaat werven.

projectdoel

Waarde: Welke waarde creëer je voor wie?

Je raakt mensen alleen als je de waarom-vraag kunt beantwoorden en als het geloof daarin overeenkomt met het geloof (hoop) van de mensen. Waarom draait niet om winst te maken. Dat is het resultaat. Bij ‘waarom’ draait het om je projectdoel. Waar doe je het voor? Waarom bestaat dit projectdoel? Pas als het duidelijk is waarom een iemand of een organisatie iets doet, kunnen mensen erin geloven.

Geef aan waarom je voor je projectdoel gaat werven.

tijd-en-geld

Tijd & geld: Wat heb je daar aan geld, mensen en middelen voor nodig?

Om jouw doel te realiseren zijn geld, mensen en middelen nodig. Gevers willen graag inzichtelijk hebben waaraan hun geld, mensen en middelen aan besteed worden. Afhankelijk van de grootte van je doel kies je voor de soort uitwerking.

Geef zo concreet mogelijk wat je nodig hebt om jouw doel te realiseren.

wervingsvraag

Wervingsvraag: Met welke vraag ga je op pad?

Alle onderdelen van de wervingsvraag hebben we nu los van elkaar behandeld. Werk nu je wervingsvraag uit op ongeveer 1 A4. Een goede wervingsvraag is te pitchen. Je moet hem in 1 minuut kunnen vertellen aan een willekeurig iemand. Doe dit ook! Het is goed om in een vroeg stadium je checken of je wervingsvraag aanslaat bij mogelijke gevers.